BIÊN DỊCH CHUYÊN NGÀNH

Dịch thuật chuyên ngành là công tác dịch thuật chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó như: Tài liệu chuyên ngành tài chính – ngân hàng, marketing, quảng cáo, pháp luật, giải trí, y tế, giáo dục, du lịch, kỹ thuật Mỗi chuyên ngành đều có lượng thông tin, kiến thức và thuật ngữ chuyên môn khác nhau.

Nhằm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới vào quá trình phát triển việc cập nhật các tài liệu chuyên ngành là rất cần thiết. Nên trình độ của các biên dịch viên cũng đòi hỏi cao hơn, ngoài được đào tạo về chuyên ngành mỗi người phải thường xuyên cập nhập những từ ngữ chuyên ngành để theo kịp xu hướng phát triển.

Thấu hiểu những khó khăn về rào cản ngôn ngữ Công ty E-Trans luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm về dịch thuật đặc biệt về vấn đề nhân sự, mở rộng, đào tạo lượng nhân sự chuyên ngành. Để áp dụng có hiệu quả tiến bộ của thế giới vào từng chuyên ngành riêng biệt thì việc dịch thuật chuyên ngành cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe và cao hơn hẳn.

Ngoài nhân sự chuyên ngành trong công ty, E-Trans còn mở rộng liên kết với các Cộng tác viên độc lập về chuyên ngành đó nhằm triệt tiêu tối đa những sai sót có thể xảy ra. Tùy theo yêu cầu của tài liệu hoặc Quý khách hàng mà chúng tôi áp dụng những quy trình phù hợp về dịch thuật, hiệu đính, hiệu đính độc lập, hiệu đính chuyên ngành độc lập….

Ngoài các chuyên ngành đang có chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và mở rộng các chuyên ngành nhằm phục vụ tối đa yêu cầu của Quý khách hàng: