DỊCH CABIN

Dịch cabin hay dịch đồng thờidịch song song (simultaneous interpreting) là loại hình phiên dịch khó nhất đòi hỏi cao kỹ năng của người phiên dịch; phiên dịch viên sẽ ngồi trong một cabin cách âm, nghe người nói nói qua tai nghe rồi dịch sang một ngôn ngữ khác song song với ngôn ngữ được nghe vào micro để người nghe hiểu. Nói một cách dễ hiểu, dịch song song là cả người nói, người dịch đều sẽ nói đồng thời cùng nhau và người nghe sẽ tiếp nhận thông tin cùng lúc đó.

Để thực hiện dịch cabin, phiên dịch viên cần có sự hỗ trợ của các thiết bị như headphone, micro,… nhằm đảm bảo việc nghe – nói tốt và không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào. Dịch cabin phù hợp với những buổi dịch mang tính chất quan trọng với lượng người tham gia khá lớn như hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn của tập đoàn, cơ quan chính phủ,… Các phiên dịch viên muốn hoàn thành tốt công việc này thì phải có khả năng ứng biến nhanh nhẹn, văn phong lưu loát, thành thạo ít nhất 2 ngôn ngữ ở trình độ cao, biết sắp xếp và bố trí các từ/ cụm từ phù hợp với tốc độ nhanh nhất, vì bản chất dịch cabin không cho người dịch có thời gian để suy nghĩ hay lựa chọn từ ngữ.

Dịch cabin phải đảm bảo tốc độ buổi dịch diễn ra đúng với thời gian quy định chuẩn của nó, tức là người nghe sẽ hiểu được toàn bộ ý của người nói ngay sau khi người nói kết thúc lời nói của họ dù đó là một ngôn ngữ khác nhờ các phiên dịch viên.