TÀI LIỆU KỸ THUẬT – SẢN XUẤT

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, Dịch tài liệu kỹ thuật là một công việc đòi hỏi độ chính xác cao nhất. Khi dịch tài liệu kỹ thuật, điều quan trọng là phải dịch đúng và tỉ mỉ các từ ngữ chuyên ngành. Dịch các tài liệu hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn và các tài liệu kỹ thuật khác là một công việc rất quan trọng. Công việc này đòi hỏi mỗi biên dịch viên và biên tập viên phải có những kinh nghiệm thực tế liên quan đến việc sử dụng thiết bị hoặc ít nhất cũng phải tìm hiểu thật kỹ càng những thông tin liên quan đến thiết bị kỹ thuật đó.

Với những Biên dịch thuật viên chuyên ngành kỹ thuật của mình, họ phải là những biên dịch viên có kinh nghiệm dịch tài liệu và có nền tảng kiến thức sâu về chuyên ngành kỹ thuật nhận dịch.

Bài viết trước đó TÀI LIỆU GIẢI TRÍ
Bài viết sau đó TÀI LIỆU DU LỊCH