TÀI LIỆU MARKETING – QUẢNG CÁO

Dịch thuật marketing đòi hỏi những yêu cầu riêng mang tính chuyên môn. Và đây là khâu cầu nối quan trọng trong quy trình giao thương vì thế chỉ cần vài sai sót nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh lâu dài của toàn doanh nghiệp.


Vì tính chất tiếp thị, quảng bá của chuyên ngành Marketing nên bên cạnh việc dịch đúng, chuẩn xác về mặt ngữ nghĩa, người dịch phải chuyển ngữ một cách thật rõ ràng, dễ hiểu để có thể tiếp cận gần hơn đến nhiều đơn vị khách hàng. Ngoài ra, dịch thuật viên phải sử dụng ngôn ngữ dịch gần gũi và phù hợp với văn hóa cũng như cách nói thông dụng của từng quốc gia.

Bên cạnh đó, dịch thuật viên ngoài việc thông thạo ngôn ngữ còn phải có vốn kiến thức phong phú và chuyên sâu về lĩnh vực Marketing để có thể chuyển ngữ chính xác các thuật ngữ chuyên ngành cũng như dùng đúng văn phong PR, quảng bá.

Một điều cần đặc biệt lưu ý đối với dịch thuật chuyên ngành Marketing chính là cần đa ngữ. Đứng trước sự phát triển năng động của vô số nền kinh tế thế giới cũng như sự mở rộng của thị trường thì đa ngữ trong tiếp thị, quảng bá chính là một thế mạnh nên được chú trọng phát huy. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy giao thương, hợp tác toàn cầu trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay.

Một số lĩnh vực dịch thuật chuyên ngành Marketing- Quảng cáo

  •     Dịch thuật website bán hàng, PR sản phẩm, giới thiệu dịch vụ đa ngữ
  •     Dịch thuật tài liệu chuyên ngành Marketing đa ngữ (tờ rơi, catalog, các loại tài liệu định hướng chiến lược cho các công ty đa quốc gia)
  •     Dịch thuật bảng kế hoạch truyền thông, quảng cáo, tiếp thị
  •     Dịch thuật tài liệu nghiên cứu thị trường, nghiên cứu bán hàng đa ngữ
  •     Dịch phụ đề cho các TVC quảng cáo, các clip giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng đa ngữ…