TÀI LIỆU PHÁP LUẬT

Dịch thuật chuyên ngành Luật đối với các chuyên gia ngôn ngữ chưa bao giờ được coi là lĩnh vực dễ dàng ở mảng biên dịch và phiên dịch. Các tài liệu chuyên ngành này khi tiến hành chuyển ngữ sẽ cần thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối không có sự sai lệch về nội dung pháp lý. Chỉ một chi tiết không chính xác có thể dẫn đến việc hiểu sai hoàn toàn nội dung Luật khi dịch thuật.

Đối với dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ cho chuyên ngành Luật, các đơn vị tiến hành cần lưu ý nhất chính là thực hiện phiên dịch/biên dịch chính xác  tuyệt đối để đảm bảo không xảy ra các vấn đề rủi ro khi các đối tác, doanh nghiệp nhận được tài liệu và đưa vào ứng dụng, vận hành cho phù hợp.

Văn bản pháp lý, các tài liệu về pháp luật, hành chính sau khi được chuyển ngữ đưa vào ứng dụng trong hoạt động các đơn vị có thể ngăn ngừa các tình huống tranh chấp, rủi ro xảy ra đặc biệt là ở các tổ chức phi chính phủ, công ty, doanh nghiệp liên doanh hay các hoạt động xuất nhập, khẩu với nước ngoài.

Khái niệm pháp lý ở mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ thường có sự khác biệt nên sẽ cần đến các dịch vụ dịch thuật chuyên ngành Luật để truyền tải ngôn ngữ phù hợp. Điều này đòi hỏi các chuyên gia ngôn ngữ, dịch thuật viên phải được đào tạo chuyên ngành và tìm hiểu sâu về các tài liệu dịch thuật để chuyển ngữ chính xác.

Một số tài liệu dịch thuật chuyên ngành Luật pháp như:

  • Hợp đồng kinh doanh, sản xuất…

  • Tài liệu đăng ký kinh doanh, bằng sáng chế…

  • Tài liệu thuế quan, xuất nhập khẩu…

  • Văn bản luật kinh tế, môi trường, tài chính, ngân hàng,…

  • Văn bản luật tố tụng (thương mại, chống độc quyền, phức hợp,…)

  • Nghị định, thông tư…

  • Thư tín dụng, hồ sơ bảo mật, giấy phép kinh doanh,…

  • Báo cáo chính phủ, tổ chức

  • Hồ sơ tố tụng, quyết định tòa án….