TÀI LIỆU VĂN HÓA – GIÁO DỤC

Văn hóa có thể hiểu là lề lối văn hóa tốt đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia dân tộc được giáo dục để có thể gìn giữ, hướng tới và phát huy . Từ xưa đến nay văn hóa giáo dục luôn là vấn đề được coi trọng và quan tâm hàng đầu vì tính nhân văn cũng như khả năng điều chỉnh xã hội. Các quốc gia không ngừng đẩy mạnh phát triển hệ thống giáo dục để có thể mang đến chất lượng tốt nhất cho người dân. Đặc biệt, các chính sách trao đổi, liên kết đa quốc gia về lĩnh vực này hiện nay chính là dấu hiệu cho thấy văn hóa giáo dục đã bước sang tầm cao mới. Để góp phần thúc đẩy quá trình giao lưu, mở rộng và nâng cao hiệu quả hiểu biết trên phạm vi toàn cầu.

Nếu văn hóa hướng con người đến Chân-Thiện-Mĩ thì giáo dục là quá trình đào luyện con người đạt được Chân-Thiện Mỹ. Giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhân loại bởi chỉ có sự học mới có thể mở ra kho tàng tri thức quý giá, khai thông trí tuệ, phát triển tư duy. Đây là ngành tạo tiền đề, cơ sở cho các lĩnh vực khác vì nó cung ứng một lượng nhân lực có trình độ chuyên môn cao và hiểu biết sâu rộng về ứng dụng khoa học cũng như tiến bộ xã hội.

Trong thế giới đa văn hóa như hiện nay việc mở rộng sự hiểu biết, giao lưu về văn hóa giáo dục của các nước trên thế giới  nhằm hội nhập, hiểu biết và phát triển được chú trọng hơn bao giờ hết. Có thể nói, đây chính là con đường nhanh chóng và hiệu quả để lãnh hội, tiếp thu nguồn tri thức vô tận mà nhân loại luôn không ngừng khai mở.

Chuyên ngành văn hóa giáo dục yêu cầu khắt khe: chính xác về nội dung vốn là điều tiên quyết mà các đơn vị dịch thuật phải đảm bảo vì đây là ngành có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mối quan hệ khác trong xã hội, kinh tế… Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm sai lệch tri thức, tạo lỗ hổng trong việc tiếp thu và lãnh hội nguồn kiến thức nhân loại.

Dịch thuật viên ngoài việc thông thạo ngôn ngữ còn đặc biệt chú trọng đến trình độ chuyên sâu về các kiến thức thuộc lĩnh vực văn hóa giáo dục để có thể chuyển ngữ chính xác nhất. Đảm bảo các thuật ngữ chuyên ngành, các từ vựng chuyên môn sẽ được dịch chuẩn và trong thời gian ngắn nhất.

Bên cạnh đó, đa ngữ cũng là một yêu cầu hàng đầu mà các đơn vị dịch thuật cần đảm bảo. Vì hiện nay, mạng lưới giáo dục đã mở rộng và phổ quát trên nhiều quốc gia, các tài liệu nghiên cứu văn hóa giáo dục cũng được in ấn, xuất bản dưới nhiều dạng ngôn ngữ. Chính vì thế mà các dịch vụ dịch thuật đa ngữ luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các đơn vị hợp tác.

Các loại tài liệu được chuyển ngữ chính:

  • Dịch thuật tài liệu hướng dẫn thực hành đa ngôn ngữ
  • Dịch thuật luận án, luận văn đa ngữ
  • Dịch thuật các dự án quy hoạch, phát triển các chương trình đào tạo
  • Dịch thuật hệ thống văn bản pháp quy
  • Dịch thuật tài liệu hướng dẫn sư phạm đa ngữ
  • Dịch thuật các chương trình hội thảo về văn hóa giáo dục đa ngữ
  • Dịch thuật tài liệu, sách chuyên ngành
  • Dịch thuật tài liệu tôn giáo, văn hóa dân tộc…