DỊCH NỐI TIẾP

Dịch nối tiếp hay dịch đuổi (consecutive interpretation) là loại hình phiên dịch được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, phiên dịch viên sẽ tiến hành dịch “đuổi” ngay sau khi người cần dịch (diễn giả) diễn đạt xong một câu/ ý/ đoạn/ cả phần nói của họ.

Phiên dịch viên cần đảm bảo quá trình dịch được diễn ra suôn sẻ, phần dịch cần dịch đúng/ sát ý những gì ngôn ngữ nguồn thể hiện. Để làm được điều này, người phiên dịch cần có sự chuẩn bị chu đáo về vốn từ vựng, nhất là thuật ngữ chuyên ngành, tìm hiểu trước chủ đề, nội dung và lĩnh vực của buổi dịch,… Ngoài ra, đối với dịch đuổi, để đảm bảo tính chính xác khi dịch, phiên dịch viên có thể bàn bạc trước với diễn giả để biết được họ sẽ dừng ở đâu, hoặc có thể yêu cầu họ nhắc lại, diễn đạt rõ nghĩa hơn mạch ý tưởng của họ.

Dịch đuổi phù hợp cho những buổi dịch trong không gian hẹp, ít người tham gia như họp báo, phỏng vấn, thuyết trình, dịch hộ tống, giao dịch thương mại, … Loại hình này yêu cầu người dịch phải có khả năng ghi nhớ tốt, biết cách sắp xếp và hệ thống các dữ liệu được nghe, lựa chọn từ vựng cho ngôn ngữ đích phù hợp,… Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nó là buổi dịch sẽ mất rất nhiều thời gian vì ngoài thời gian nghe người nói nói thì còn phải tính luôn cả thời gian dịch của phiên dịch (khoảng 2/3 – 3/4 thời gian nói của người nói).