DỊCH TIẾP SỨC

Về cơ bản, dịch tiếp sức có đặc điểm tương tự như dịch cabin, phiên dịch viên cũng sẽ dịch song song với diễn giả với sự hỗ trợ của các thiết bị trong cabin dịch. Tuy nhiên, dịch tiếp sức phức tạp hơn, bởi số lượng ngôn ngữ cần dịch thường nhiều hơn hai. Loại hình phiên dịch này thường được sử dụng trong các buổi hội họp quốc tế, các công ty đa quốc gia .

Cẩn trong trong việc dịch tiếp sức là rất quan trọng tránh việc “Tam sao thất bản”

Bước đầu tiên của quá trình dịch tiếp sức sẽ là loại hình dịch cabin. Khi tới ngôn ngữ của quốc gia nào thì thông dịch viên sẽ dịch ra thứ tiếng quy ước trước mà các thông dịch viên đều biết để các thông dịch viên còn lại dịch trở về ngôn ngữ đích của mình.

Quy trình có vẻ không phức tạp, tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến tình trạng việc truyền tải nội dung không chính xác.